PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT SỐ !

Silkwires cung cấp những dịch vụ trọn gói trong việc phát triển một chiến lược truyền thông đa phương tiện cho thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn. Chúng tôi bắt đầu bằng việc đánh giá các yếu tố về định vị, hình ảnh, chức năng và những công cụ cần thiết để thực hiện các mục tiêu của bạn.

Trong kỷ nguyên mới của khoa học kỹ thuật, cùng với sự phổ biến của Internet, và sự phát triển mạnh mẽ của những kỹ thuật di động. Một chiến dịch truyền thông hiệu quả phải được tổ chức trên nhiều phương tiện nhằm mục đích tiếp xúc với một công đồng rộng lớn hơn. Việc triển khai một chương trình truyền thông đa phương tiện trở nên thật sự cần thiết nhằm mang lại nhiều cơ hội nhất cho thương hiệu trong việc lôi kéo các nhóm khách hàng mục tiêu.

Tuy nhiên, việc soạn thảo một kế hoạch truyền thông đa phương tiện đòi hỏi những nghiên cứu và suy luận mang tính chiến lược. Từ giai đoạn xác nhận nhu cầu cho đến giai đoạn áp dụng chương trình vào thực tiễn theo yêu cầu của khách hàng. Công ty Silkwires sẽ luôn hỗ trợ & tư vấn cho khách hàng xuyên suốt quá trình thực hiện dự án. Sở hữu một đội ngũ chuyên viên trong nhiều lĩnh vực đa dạng (thiết kế, marketing, lập trình web & mobile…), chúng tôi sẵn sàng cung cấp những dịch vụ chọn gói cho mọi chiến dịch truyền thông đa phương tiện theo yêu cầu của khách hàng.