PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THEO YÊU CẦU

Nếu các giải pháp « chìa khoá trao tay » được cho là phù hợp với một số khách hàng nhất định, nhưng đối với những khách hàng khác lại không cho phép họ quản lý tối ưu các vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và thậm chí có những khách hàng có nhu cầu đến các tính năng đặc biệt hơn nữa. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một dịch vụ phát triển web theo yêu cầu cho phép khách hàng mở rộng các yêu cầu liên quan đến những chức năng đặc biệt mà bạn muốn xây dựng hoặc có thể nghĩ ra.

Sự ra đời của những phương tiện truyền thông tương tác yêu cầu một quy trình phát triển phần mềm nhằm xây dựng những ngôn ngữ hình ảnh trực quan được cài đặt trên trang web.

Một số ngôn ngữ lập trình và những công cụ có thể được sử dụng (HTML, XHTML, CSS, PHP, AJAX, JAVASCRIPT ...) và thường chúng ta cũng có nhu cầu thiết lập cơ sở dữ liệu (ví dụ: MySql).